รหัสสินค้า : MU60-1SHRH-001
Product Name : Jersey Red 2017
Product Detail :