รหัสสินค้า : MU60-1SHRB-001
Product Name : Jersey Black 2017
Product Detail :