รหัสสินค้า : MU61-2POLO-01GY
Product Name : POLO Gray
Product Detail : POLO Gray 2018